Слънчеви  фасадни
топлоизолационни панели

Апартаментни системи за
топла вода и отопление от слънцето


header5

Този вид слънчеви панели е собствена разработка на фирмата и са специално предназначени за монтаж на фасади. С монтажа на тези панели се създава пълноценна топлоизолация на фасадата. В зависимост от изпълнението - дебелината на топлоизолацията варира от 5 до 10 см, а може да се направи и по-дебела топлоизолация.
Цялостната система е замислена и пригодена за оборудване на отделни апартаменти със слънчеви панели осигуряващи топла вода, частично отопление и топлоизолация на апартамента. Това е единствената система слънчеви панели с  която може да се оборудва отделен апартамент в жилищен блок. Системато работи целогодишно. Естествено през зимния период ефективноста и спада.
Слънчевите панели се изработват по размери за всеки отделен обект, така че да покриват цялата площ предназначена за монтаж на  панелите. С тези панели може да се покрие цялата фасада на един отделен апартамент, или да се монтират няколко панела, а останалата част от фасадата да се покрие със стандартна топлоизолация.
Като слънчеви панели, тази система заедно със съответните тръби, циркулационна помпа, електронно управление, автоматика, бойлер с топлообменна серпентина и други подобни, осигурява тапла вода за апартамента и при подходяща фасада и достатъчна площ на панелите може да осигури  и частично отопление през зимата.
Външната част от системата – самите панели и външните тръбопроводи се монтират по алпийски способ ( ако няма друга възможност).
Стойност на слънчевата система:
Посочените цени са ориентировъчни, крайна цена за всеки обект се определя след оглед, взимане на размери, уточняване на изискванията на клиента и изготвяне на проект.
1.  слънчеви панели -                             80 – 120 лв/м2
2. външни тръбопроводи-                       20 – 25 лв/м
3. циркулационна помпа-                   150 – 250 лв/бр
4. бойлер със серпентина-                 300 – 400 лв/бр
5. електронно управление-                 150- 180 лв/бр
6. автоматични вентили-                   60 – 80 бв/бр
7. вътрешни тръбопроводи-                    10-15 лв/м  
8. разщирителен съд-                              35-45 лв/бр
Посочените цени са за доставка, към тях се прибавя и стойноста на монтажните работи.
Примерна стойност на един обект, включващ СЛЪНЧЕВИ ФАСАДНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПАНЕЛИ – 5м2, помпа, бойлер 80л., електроника, управление, монтажи, доставки и всичко друго необходимо -  1800  лв.
Има варианти когато цената може да се понижи допълнително, но това ще е за сметка на замяна на някои компоненти, например да се монтира по-евтина циркулационна помпа. Също така може да се елиминира част от автоматичното управление на системата, например ръчно да се отварят и затварят крановете от/към соларния бойлер и друг източник на топла вода – щранг от централното отопление ( БГВ), електрически бойлер, котле и т.н.
Освен собствените си панели фирмата монтира и стандартни слънчеви панели и изгражда цялостни соларни системи на обекти при  които има възможност за такива монтажи.